Pikto-abestiak

 


Pikto-abestia

Canción con pictogramas


Pikto-abestia

 


Pikto-abestia

Musika: Katramila

Goizetik gauero abesti-jolasak

Urtxintxa