Loto fonetikoak

Loto fonetikoak

Ahozko hizkuntza estimulatzeko jolasa erabili nahi dugu.

Loto fonetikoak jolasa baliagarria da lengoaiaren aspektu guztiak lantzeko: fonetiko-fonologikoa, morfosintaktikoa, semantikoa eta pragmatikoa.

Liburuan landuko ditugun fonemak honela banatzen dira:

  • /B/, /TX/, /TZ/, /TS/, /K/, /M/, /N/, /P/, /T/ eta /X/,

  • /D/, /F/, /G/, /L/, /Z/, / J/, /R/ eta /S/

  • /-L/, /-N/, /i+L/, /i+N/, bokalen elkarketa, /-S/, /-Z/, /RR/, /-R/, konts.+L, eta konts.+R