Loto fonetikoak eta jolasak III

Loto fonetikoak eta jolasak III

Proiektu honek kontzientzia fonologikoa lantzea du xede. Umearentzat eginkizun gaitza da edozein hizkuntzaren fonologiaz jabetzea, eta, aldi berean, garrantzi handikoa idazteko eta irakurtzeko.
Curriculum-material hau irakurtzeko eta idazteko prozesuan lagungarria izango da gure ikasleentzat, bai Haur Hezkuntzan, bai Hezkuntza Premia Berezian eta jolas moduan aurkezten zaie erakargarriagoa izateko.

LOTO FONETIKOAK ETA JOLASAK III:

 • Loto fonetikoak

 • Sailkatu irudiak silabikoki

 • Sailkatu irudiak soinuaren arabera

 • Bilatu hitz berbera

 • Bilatu hitzari falta zaion silaba

 • Bilatu hitzari falta zaion letra

Ikasmaterialaren helburu espezifikoak:

 • Ahozko hizkuntza estimulatzea eta euskararen soinu guztiak bereiztea.

 • Soinuen katea bereiztea, gogoratzea, eta aukeratzea.

 • Entzumen-perzepzioa, ikusmen-perzepzioa eta arreta, akuilatzea eta berreztea.

 • Artikulazio-arazoak berreztea eta ekiditea.

 • Idazketa eta irakurketa-prozesuan laguntzea gizakiek dituzten bideetako bi (entzumena eta ikusmena) erabiltzen.