Silabak

Silabak

 

Materialarekin, hain zuzen ere, kontzientzia silabikoa landuko da hitzetik hasita. Horretarako, animalia batek hitz bat esango dio umeari lamina bakoitzean botoi honetan ? klik egitean. Elea entzun ostean 4 silaban artean hitz horren silaba aurkitu behar du. Silaba egokia aukeratzen badu umeak, txaloak entzungo ditu eta bai elearen irudia, bai berba idatzia larriz eta xehez ikusiko ditu.

Silabak zuzenak eta alderantzizkoak daude, bost multzotan:

Armiarma, Eulia, Inurria, Oilarra, Usoa.

Ikasmaterialaren helburu zehatzak:

  • Kontzientzia silabikoa trebatzea.

  • Entzumen- eta ikusmen-perzepzioa, diskriminazioa eta arreta lantzea.

  • Dislalia fone>koak eta fonologikoak ekiditea.

  • Idazketa- eta irakurketa-prozesuan laguntzea.