Pikto-argazkiak

Argazkietan oinarritutako hiztegia da.
Pikto-argazkiak komunikatzeko arazo larriak dituzten pertsonentzat sortuta dago.
Komunikazio-sistema handigarriak edo alternatiboak (KSHA).

Pikto-argazkiak