En la web encontrarás…

  • Euskal Ikasmaterialak

La excavadora

Lectura fácil con pictogramas. Lectura global.

Oraciones con pictogramas para trabajar con personas con trastornos de comunicación oral que aprenden más fácilmente a través de imágenes.

Frases con el abecedario

Lectura fácil con pictogramas. Lectura global.

Oraciones con pictogramas para trabajar con personas con trastornos de comunicación oral que aprenden más fácilmente a través de imágenes.

Escritura pautada mayúsculas

Actividad de escritura en mayúsculas. Las palabras van acompañadas de pictogramas para realizar su asociación.

Recicleitor

Actividad con materiales de reciclaje

Lectura fácil con pictogramas. Lectura global.

Oraciones con pictogramas para trabajar con personas con trastornos de comunicación oral que aprenden más fácilmente a través de imágenes.

Formas con colores

Lectura fácil con pictogramas. Lectura global.

Oraciones con pictogramas para trabajar con personas con trastornos de comunicación oral que aprenden más fácilmente a través de imágenes.

Sintesi silabikoa

Kontzientzia silabikoa lantzeko liburua.

Material hau Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako lehen mailako ikasleei zuzenduta dago, eta bereziki, hezkuntza-premia bereziak dituzten edo irakurtzen ikasteko zailtasunak dituzten ikasle guztiei.

Helburuak: Hitzak silabaka segmentatzea. Hasierako, amaierako eta tarteko silabak identifikatzea. Silabak manipulatzea gehitzeko, kentzeko edo elkartzeko. Pentsamendu bisualeko estrategiak aplikatzea, modu inklusiboan lan egiteko Kontzientzia fonologikoa lantzea. Hitzen osagai formalak identifikatzea. Gero eta lexiko zabalagoa erabiltzea. Irakurketa-errendimendua hobetzea .

Taller de higiene bucal

Lectura fácil con pictogramas. Lectura global.

Oraciones con pictogramas para trabajar con personas con trastornos de comunicación oral que aprenden más fácilmente a través de imágenes.

Taller de comida saludable

Lectura fácil con pictogramas. Lectura global.

Oraciones con pictogramas para trabajar con personas con trastornos de comunicación oral que aprenden más fácilmente a través de imágenes.

Cirilo come de todo

Lectura fácil. Lectura global con SAAC
Cuento con pictogramas que sirve para trabajar la lectura global con personas con trastornos de comunicación oral y pensamiento visual, ya que comprenden más fácilmente a través de imágenes.

Reciclar fundas de ordenador

Lectura fácil con pictogramas. Lectura global.

Oraciones con pictogramas para trabajar con personas con trastornos de comunicación oral que aprenden más fácilmente a través de imágenes.

Cargar más